Certifikát C2

Příprava na certifikát C2

V ceně každého kurzu zaměřeného na složení mezinárodního certifikátu u Goethe Institutu je zahrnuta kontrola zadaných úkolů, gramatických cvičení, písemných prací, konzultace mimo hodiny.

  • 35 hodin (možno individuálně přizpůsobit)
  • Možnost skupinové výuky (do 3 osob)
  • Výuka probíhá online

Úroveň C2

Porozumění jakémukoli druhu textu, mluveného projevu, idiomatickým i hovorovým výrazům, specifickým rysům výslovnosti rodilého mluvčího. Uživatel je schopen napsat složité dopisy nebo články. Vyjadřuje se plynule a přesně sděluje jemnější významové odstíny. Narazí-li  na nějaký problém, dokáže svou výpověď přeformulovat tak, že to ostatní ani nepostřehnou.

Moduly zkoušky

Čtení
Přečtete si nebeletristické texty, komentáře, reportáže a inzeráty a ke každému z textů vypracujete různé úkoly.  Dokážete bez potíží porozumět textům, i když jsou abstraktní či obsahově a jazykově komplexní a zároveň chápete implicitní významy.
Doba trvání: 80 minut

Psaní
Přeformulujete části krátkého referátu a na základě obecného nebo literárně zaměřeného tématu napíšete text – čtenářský dopis nebo knižní recenzi – který bude dobře strukturovaný a stylisticky adekvátní. Na výběr máte ze dvou obecných témat a vždy jednoho tématu ke každé knize ze seznamu literatury. Zpracujete jedno ze čtyř možných témat.
Doba trvání: 80 minut

Poslech
Poslechnete si zprávy a reportáže z médií, neformální rozhovory a interview s odborníky v přirozeném tempu řeči a vypracujete k nim různé úkoly.
Doba trvání: 35 minut

Mluvení
Přednesete projev na komplexnější téma, např. globalizace a na požádání diferencovaně objasníte vaši argumentaci. Na principu argumentů a protiargumentů diskutujete o dalším tématu, přičemž zastáváte vlastní názor, reagujete na protiargumenty a snažíte se partnera v dialogu přesvědčit o Vašem postoji.
Doba trvání: 15 minut

Cena

800,- Kč/hod. Celkem 28.000,- Kč.

Skupinová sleva možná

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Přesunout se na začátek