Certifikát C1

Příprava na certifikát C1

V ceně každého kurzu zaměřeného na složení mezinárodního certifikátu u Goethe Institutu je zahrnuta kontrola zadaných úkolů, gramatických cvičení, písemných prací, konzultace mimo hodiny.

  • 30 hodin (možno individuálně přizpůsobit)
  • Možnost skupinové výuky (do 3 osob)
  • Výuka probíhá online

Úroveň C1

Porozumění náročnému a dlouhému textu. Uživatel je schopen se pohotově vyjadřovat  bez zjevného hledání výrazů. Umí pružně a efektivně užívat jazyk pro společenské, akademické a profesní účely. Tvoří srozumitelné, dobře uspořádané texty na složitá témata.

Moduly zkoušky

Čtení
Přečtete si nebeletristické texty, komentáře, recenze nebo zprávy. V souvisejících úkolech prokážete, že dokážete pracovat s větším množstvím textu a provedete jeho shrnutí.
Doba trvání: 70 minut

Psaní
Vyjádříte se formou dobře strukturovaného textu podrobněji  k určitému tématu. K tomu obdržíte informace ve formě grafiky.
Doba trvání: 80 minut

Poslech
Poslechnete si rozhovory, telefonáty, interview nebo zprávy v rádiu , uděláte si k nim poznámky a přiřadíte výpovědi.
Doba trvání: 40 minut

Mluvení
V první části zkoušky se vyjádříte ke krátkému textu. Poté mluvíte se svým partnerem za účelem společného rozhodnutí nebo nalezení řešení.
Doba trvání: 15 minut

Cena

800,- Kč/hod. Celkem 24.000,- Kč.

Skupinová sleva možná

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Přesunout se na začátek