Certifikát B2

Příprava na certifikát B2

V ceně každého kurzu zaměřeného na složení mezinárodního certifikátu u Goethe Institutu je zahrnuta kontrola zadaných úkolů, gramatických cvičení, písemných prací, konzultace mimo hodiny.

  • 25 hodin (možno individuálně přizpůsobit)
  • Možnost skupinové výuky (do 3 osob)
  • Výuka probíhá online

Úroveň B2

Porozumění hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních i abstraktních témat. Uživatel je schopen vést plynulý a spontánní hovor s rodilým mluvčím. Umí napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Moduly zkoušky

Čtení
Přečtete si různé texty,  např. příspěvky ve fóru, články z novin a časopisů, komentáře a předpisyi, a dokážete porozumět hlavním informacím, důležitým detailům i stanoviskům, názorům a pravidlům.
Doba trvání: 65 minut

Psaní
Formou příspěvku na fóru písemně vyjádříte a zdůvodníte svůj názor k aktuálnímu společenskému tématu.  Kromě toho napíšete formálním zprávu v profesním kontextu.
Doba trvání: 75 minut

Poslech
Poslechnete si interview, přednášky, rozhovory a výroky z každodenního života i z rádia a dokážete porozumět  hlavním informacím a důležitým detailům.
Doba trvání:  40 minut

Mluvení
Přednesete krátký referát na dané téma  a hovoříte o něm se svou kolegyní nebo kolegou u zkoušky. Kromě toho si v rámci diskuze vyměníte argumenty.
Doba trvání: 15 minut

Cena

800,- Kč/hod. Celkem 20.000,- Kč.

Skupinová sleva možná

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Přesunout se na začátek