Certifikát A2

Příprava na certifikát A2

V ceně každého kurzu zaměřeného na složení mezinárodního certifikátu u Goethe Institutu je zahrnuta kontrola zadaných úkolů, gramatických cvičení, písemných prací, konzultace mimo hodiny.

  • 15 hodin (možno individuálně přizpůsobit)
  • Možnost skupinové výuky (do 3 osob)
  • Výuka probíhá online

Úroveň A2

Porozumění větám a často používaným výrazům. Uživatel je schopen poskytnou základní informace o své rodině, nakupování, životopisu a zaměstnání. Rozumí informacím v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech. Dokáže pochopit smysl jednoduchých osobních dopisů a jasných zpráv a hlášení.

Moduly zkoušky

Čtení
Poslechnete si texty – novinové články, e-maily, inzeráty a informační tabule a vypracujete k nim úkoly.
Doba trvání: 30 minut

Psaní
Napište sdělení, která se vztahují k Vašemu bezprostřednímu okolí.
Doba trvání: 30 minut

Poslech
Poslechnete si běžné, každodenní rozhovory, oznámení, interview z rádia, telefonické zprávy a veřejná hlášení a vypracujete k nim úkoly.
Doba trvání: 30 minut

Mluvení
Kladete otázky a odpovídáte na otázky ke své osobě, vyprávíte o svém životě a domluvíte se na něčem nebo něco naplánujete se svým partnerem.
Doba trvání: 15 minut

Cena

600,- Kč/hod. Celkem 9.000,- Kč.

Skupinová sleva možná

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Přesunout se na začátek