Certifikát B1

Příprava na certifikát B1

V ceně každého kurzu zaměřeného na složení mezinárodního certifikátu u Goethe Institutu je zahrnuta kontrola zadaných úkolů, gramatických cvičení, písemných prací, konzultace mimo hodiny.

  • 20 hodin (možno individuálně přizpůsobit)
  • Možnost skupinové výuky (do 3 osob)
  • Výuka probíhá online

Úroveň B1

Porozumění běžným tématům v každodenním životě v oblasti práce, školy, volného času, cestování. Uživatel je schopen poradit si s většinou situací, umí napsat souvislý text, popsat své zážitky a umí odůvodnit své názory a plány.

Moduly zkoušky

Čtení
Poslechnete si příspěvky na blogu, e-maily, novinové články, inzeráty a písemné instrukce a dokážete porozumět hlavním informacím, důležitým detailům i stanoviskům a názorům.
Doba trvání: 65 minut

Psaní
Napíšete osobní a formální e-maily/dopisy  a písemně vyjádříte svůj názor v příspěvku na fóru.
Doba trvání: 60 minut

Poslech
Poslechnete si hlášení, krátké projevy, neformální rozhovory a diskuze v rádiu a dokážete porozumět  hlavním myšlenkám a důležitým detailům.
Doba trvání:  40 minut

Mluvení
S partnerem mluvíte o tématu z každodenního života, např. cestování. Reagujete na otázky, vyjadřujete svůj názor a činíte návrhy. Volným projevem přednesete prezentaci k tématu z každodenního života a zodpovíte otázky k tématu.
Doba trvání: 15 minut

Cena

800,- Kč/hod. Celkem 16.000,- Kč.

Skupinová sleva možná

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Přesunout se na začátek